Association Detail

Federación Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Castellón

G12500583

Col·laborar en la realització de les activitats de les associacions membres, vetlant pel compliment de la legislació vigent aplicable i els respectius estatuts.

F/18

Centro Urban. Cuadra Salera, S/N.

12006

13.7.7

Datos de mapas
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional
Datos de mapasDatos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional
Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional


info@coasveca.com

652878301

frcabanero@hotmail.com

http://coasveca.com/


  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Yes No

1997

2004

2020

Yes No

Copyright © 2016 Ainmatic. All rights reserved. POWERED By Fundació Horta Sud Avis Legal